مرد بارانی! (پرواز باعرفان)

شعر : محمد کدخدایی

Bring a man! (Flight with mysticism)

 Poetry: Mohammad Kadkhodaie

نه ابری تو ،که مردی تو ،که بارانی

همه عشقی ، صفایِ جانِ  یارانی

با دوست وفا باید، که این عهدِ الستست

اگر بر جا نیاری ترا ترسم که در آن وابمانی

ادامه مطلب
منبع : شعر عرفان و اعتراض |مرد بارانی! (پرواز باعرفان) شعر : محمد کدخدایی
برچسب ها : بارانی ,محمد کدخدایی ,پرواز باعرفان ,بارانی پرواز ,بارانی پرواز باعرفان